Studij nutricionizma

Print Friendly, PDF & Email

 

Studij nutricionizma uspostavljen je 1984. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1996. godine nastava na tom fakultetu se održava prema novim nastavnim planovima kojima su ustrojena dva studija. Studij prehrambene tehnologije ima smjer prehrambeno inženjerstvo i nutricionizam, a studij biotehnologije ima također dva smjera – biokemijsko inženjerstvo i biokemijsko-mikrobiološki smjer. Također postoji i poslijediplomski studij nutricionizma.

Nastavni plan i program smjera Nutricionizam obrazuje stručnjake za rad vezan uz prehranu pučanstva, posebno uz tzv. “zdravstveno-ispravnu hranu”. Studenti se na tom smjeru obrazuju za rad na problemima prehrane, pripreme hrane, planiranju prehrane za različite potrošače, npr. u ugostiteljstvu, turizmu, za vojsku, u društveno organiziranoj prehrani, zdravstvu, školstvu i poduzećima, savjetovalištima, u javnom i privatnom sektoru. Stručnjaci se tog profila bave planiranjem pravilnih i društveno organiziranih obroka, kreiranjem novih proizvoda prehrambene industrije, organizacijom i vođenjem procesa pripreme hrane u ugostiteljstvu, turističkim objektima, poduzećima, bolnicama, školama, predškolskim ustanovama, domovima umirovljenika, u vojsci te u pripremanju hrane u avionskom prijevozu. Ti stručnjaci mogu obavljati i poslove kontrole kakvoće te mikrobiološke i zdravstvene ispravnosti namirnica.

U siječnju 1999. godine osnovan je Klub prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista (Klub PBN) sa sjedištem u Zagrebu, na inicijativu desetak nastavnika Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta.

Cilj Udruge je povezivanje inženjera i diplomiranih inženjera prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma PBF-a Sveučilišta u Zagrebu radi razvijanja i unapređivanja struke, radi očuvanja digniteta struke te radi obrane interesa struke.

Program rada Udruge uz ostale točke primarno je orijentiran na: istraživanje mogućnosti zapošljavanja; utjecaj na zakonsku regulativu; međunarodno povezivanje sa sličnim udrugama i nevladinim organizacijama; popularizacija struke putem medija te kroz izdavanje stručnog časopisa.

 

Prati N.com