Vitamin B 12 i unos alkohola kod žena

Print Friendly, PDF & Email

 

U mnogim je epidemiološkim studijama unos alkohola pozitivno asociran s rizikom od raka dojke kod žena. No, točan mehanizam kojim alkohol djeluje na povećanje rizika ostaje nepoznat – neki znanstvenici spekuliraju da je to posljedica utjecaja alkohola na folnu kiselinu i vitamin cijanokobalamin (B12).

Što se dešava s folnom kiselinom i vitaminom B12 kod žena poslije menopauze koje konzumiraju umjerene količine alkoholnih pića? Nova studija iz European Journal of Clinical Nutrition ukazuje na činjenicu da dolazi do signifikantnog smanjenja serumske koncentracije vitamina B12, tj. oko 5% kod konzumacije od 30 g alkohola dnevno. Razina folne kiseline se ne mijenja. U istoj je studiji primijećeno i 3%-tno povećanje razine homocisteina koji je rizični faktor za razvoj kardiovaskularnih bolesti.

Što trebate znati?

Vitamin B12 (iz skupine B kompleksa) važan je za staničnu diobu, sintezu DNA, RNA, proteina i lipida. Može se naći u hrani životinjskog podrijetla kao što su iznutrice (jetra, bubreg), meso, riba i mliječni proizvodi. Potreba je vrlo niska i izražava se mikrogramima, tako da žene dnevno trebaju 3 mikrograma. Apsorpcija se smanjuje s godinama, a i povećan unos vlakna može utjecati na njegovu smanjenu apsorpciju. Čest je nedostatak ovog vitamina kog vegetarijanaca, posebno vegana, te više izvora preporučuje njegovu suplementaciju, pogotovo zato što se simptomi nedostatka mogu pojaviti tek 5-6 godina nakon smanjenog unosa iz prirodnih izvora.

Kako ova studija ukazuje da i umjerena konzumacija alkohola može smanjiti razinu vitamina B12, svakako se treba pridržavati Prehrambenih smjernica za odrasle (Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2002. god.), koje, u slučaju konzumacije, preporučuju maksimalno 10 g alkohola za odrasle žene, a toliku količinu otprilike sadrži 0,125 litra vina, odnosno 0,25 litra piva ili 0,03 litra žestokog pića.

Izvor:
Laufer E.M., Hartman T.J. i sur. (2004) Effects of moderate alcohol consumption on folate and vitamin B12 status in postmenopausal women. European Journal of Clinical Nutrition, November 2004, 58:1518-1524.

 

Prati N.com