Vitamin PP

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Stari naziv na niacin, vitamin B kompleksa, koji se danas još ponekad koristi.

Niacin se danas označava kao B3, jer je treći otkriveni vitamin B kompleksa. Starija literatura ga označava kao “vitamin PP”, “vitamin P-P” ili “PP faktor”, što su skraćenice od engleskog naziva “pelagra-preventive factor” – faktor za prevenciju pelagre.

Kada je otkrivena važnost nikotinske kiseline, trebalo je odrediti naziv za ovaj spoj kako bi ga se razdvojilo od naziva alkaloida nikotina i tako spriječila percepcija da hrana bogata nikotinskom kiselinom sadrži nikotin, ili da cigarete sadrže vitamine. Tako je nastao naziv niacin uzevši slova iz engleskih riječi ” nicotinic acid + vitamin“.

Vitamin B3

 

 

Prati N.com