Katelicidini

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Katelicidini su antimikrobni peptidi urođenog imuniteta u svim organizmima uključujući biljke, životinje i ljude. Katelicidini s velikom grupom kationskih peptida predstavljaju veći dio urođenog imunološkog sustava u kralježnjacima, većina tih antimikrobnih peptida pohranjena je u granulama neutrofila i makrofaga.

Prvi katelicidin otkriven je 1980. g. u moljcu Hyalophora cecropia, krajem 80-tih godina prošlog stoljeća izolirani su iz goveda, a do danas su još pronađeni u konju, svinji, ovci, kozi, jelenu, kokoši, nekim ribama, a samo je jedan oblik pronađen kod čovjeka, rezus majmuna, miša, štakora i zamorca.

Katelicidini imaju različitu veličinu, strukturu i slijed aminokiselina, otpuštaju ih sekretorne granule neutrofila i makrofaga i mogu se otpuštati ekstracelularno nakon aktivacije leukocita. Pronađeni su u epitelnim stanicama.

Katelicidin identificiran kod ljudi naziva se humani kationski antibakterijski protein (hCAP18) ili LL-37. Njegovi neaktivni oblici (prekursori – prepropeptidi) su pohranjeni u granulama neutrofila, a gen za proizvodnju LL-37 nalazi se na 3 kromosomu.

LL-37 se ispoljava u raznim stanicama i tkivima kao što su cirkulirajući neutrofili i mijeloidne stanice koštane srži, epitelne stanice kože, gastrointestinalni sustav, epididimis, pluća, ima ga i u usnoj šupljini, jeziku, jednjaku, debelom crijevu i bronhima. Proizvodnja peptida LL-37 u makrofagima stimulirana je vitaminom D. Pretpostavlja se da sunčanje, koje se godinama preporučuje kao tretman u liječenju tuberkuloze, povećava dostupnost LL-37 koji ubija intracelularni bacil tuberkuloze Mycobacterium tuberculosis. Humani katelicidin potiče obnovu oštećenih tkiva i zacjeljivanje rana.

Izvor:
Ewa M. Kosciuczuk i sur. Cathelicidins: family of antimicrobial peptides. A review. Mol Biol Rep. 2012 Dec; 39(12): 10957-10970.

 

Prati N.com