Beta-oksidacija

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Beta oksidacija je metabolički proces razgradnje masnih kiselina do acetil koenzima A, koji tada spremno ulazi u proces staničnog disanja u svrhu dobivanja energije preko ATP-a.

Suprotno od beta oksidacije je sinteza masnih kiselina, lipogeneza.

 

Prati N.com