Biodobavljivost

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Biodobavljivost (engl. bioavailability) ili biološka raspoloživost je fiziološki pojam koji označava spremnost i mogućnost organizma da određenu hranjivu ili funkcionalnu tvar apsorbira u organizam. Biološki unosiv iznos neke hranjive tvari predstavlja njegov kapacitet iskorištenja, količina unosa u tijelo od ukupno ingestirane količine u obroku. Primjerice, kalcij u obliku citrata ima veću biodobavljivost od karbonatnog oblika, i tako je više kalcija spremno za apsorpciju/dobavu u organizam.

 

Prati N.com