Karotenoidi

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Karotenoidi su pigmenti žute do crvene boje, derivati izoprena s velikim brojem dvostrukih veza.

Karotenoidi se dijele na:

– karotene: alfa, beta i gama karoten, likopen
Karoteni nastaju samo u biljkama, ali se nalaze u malim koncentracijama u mliječnoj masti i maslacu i daju im boju.
Životinje slabo metaboliziraju karotenoide, te se oni nakupljaju u masnoćama: tipična obojenost masnog tkiva čovjeka, ali i peradi (kokoš) ili lososa rezultat je pohrane karotena u masnoći.
Najzastupljeniji karoten u prirodi je beta-karoten.

– ksantofile: hidroksi, keto, metoksi derivati karotena
Ksantofili su pigmenti žute boje (grč. xanthos – žuto, phyllon  – list), daju žutu obojenost lišća.
Molekularna struktura je slična karotenima, ali je molekula dodatno oksidirana (sadrži još vezan kisik).

 

Prati N.com