Enterolakton

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Enterolakton je uz enterodiol metabolit prehrambenih lignana, a nastaje u probavnom sustavu sisavaca. Pronađen je u urinu i plazmi čovjeka. Ima slabo estrogensko djelovanje i duge biokemijske karakteristike koje mogu biti važne za održavanje zdravlja čovjeka.

Enterodiol-enterolakton

 

Prati N.com