Tagged: fitotvari

Podjela fitokemikalija

    Fitokemikalije su proizvodi sekundarnog metabolizma biljaka. Prema vrsti kemijskih spojeva, možemo ih podijeliti u osnovne skupine: DERIVATI MASNIH KISELINA –Alfa linolenska kiselina (ALA), konjugirana linolna kiselina (CLA) FLAVONOIDI –Antocijani – antocijanidin soforozid, antocijanin (delfinidin 3-O-glukozid), genciodelfin, pelargonidin, ružini antocijanini, salvianin, shisonin, ternatin –Auroni –Halkoni –Flavanoni –Flavoni –Flavonoli -krizin, flavonol, kempferol glukozid (Arabidopsis) , kempferol triglukozid, pinobanksin, kvercetin glukozid...

Fitokemikalije – definicija

    Fitokemikalije ili fitotvari, odnosno fitonutrijenti ili fitohranjiva, su skupina biološki aktivnih nehranjivih tvari iz bilja. Imaju funkcionalnu vrijednost za ljudski organizam, djelujući u smislu zaštite od bolesti ili preventive. Primjerice, mogu djelovati na imunitet imunomodulatorno, adaptogeno na endokrini sustav, zaštitno koštani sustav, antimutageno i antikarcinogeno na staničnom nivou itd. Područja na kojima se trenutno intenzivno istražuje njihovo djelovanje...

Jabuka u zdravoj prehrani

  08.08.2004. – Jabuke sadrže fitotvari koje mogu sniziti rizik od pojave bolesti srca i krvožilnog sustava. Nedavno objavljena studija pokazuje da dvije jabuke dnevno ili ekvivalent od 360 g čistog jabučnog soka smanjuje negativni učinak LDL (lošeg) kolesterola, te tako pogoduje zdravlju krvnih žila. Utjecaj jabuka na zdravlje čovjeka poznat je već stoljećima, već se prije više od 900...