MON 810

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Mon810 je varijetet genetički modificiranog kukuruza, razvijen od korporacije Monsanto, na tržištu dolazi pod imenom YieldGard. Sadrži gen iz bakterije Bacillus thuringiensis koji izražava Bt toksin sa toksičnim efektom na insekte iz reda Lepidoptera.

Dozvoljen je za upotrebu u EU 1998 godine, ali nekolicina zemalja – Austrija, Mađarska, Grčka, Luksemburg, Bugarska, Njemačka – zabranjuje kultivaciju zbog zabrinutosti oko onečišćenja okoliša.

Njemačka zabranjuje Mon810 u travnju 2009.

Nakon zabrane u Francuskoj, Europski sud pravde 2011 i Francuski Conseil d’Etat presuđuju da je zabrana sa strane francuskog ministra poljoprivrede ilegalna. Usprkos tome, u ožujku 2012 francuski ministar ga ponovo zabranjuje, barem privremeno. U kolovozu 2013. najviši francuski sud ukinuo je zabranu uzgoja genetski modificiranog kukuruza Mon810 uz obrazloženje da je zabrana dozvoljena samo ako uzgoj predstavlja “veliki rizik”.

U travnju 2012 Poljska objavljuje da će potpuno zabraniti uzgoj Mon810 na svojem teritoriju jer bi pelud ovog varijeteta mogla imati štetan utjecaj na pčele.

Mon810 je dozvoljen za upotrebu slijedećim državama: Argentina, Australija, Brazil, Kanada, Kina, Kolumbija, države Europske Unije (osim Austrije, Mađarske, Grčke, Luksemburga, Bugarske i Njemačke), Japan, Koreja, Meksiko, Filipini, Južnoafrička Republika, Švicarska, Južna Koreja, Taivan, SAD, Urugvaj.

 

Prati N.com