15. ožujak

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Svake godine 15 ožujka obilježava se Svjetski dan prava potrošača (World Consumer Rights Day) u organizaciji Consumers International.

 

2005. – Consumers International obilježio je Svjetski dan prava potrošača s temom “NE GMO-u”, odnosno proglasio je 2005. godinu godinom protiv GMO-a na svjetskoj razni budući da su potrošači rekli ne GMO-u.

Organizacije članice su taj dan posvetile zaustavljanju širenja GMO-a, zahtjevima za zaštitu konvencionalnih i organskih kultura te mogućnošću njihove široke dostupnosti, te uspostavljanju GMO slobodnih zona. CI zahtijeva označavanje GM proizvoda i poštovanje međunarodnih sigurnosnih standarda, a budući da je GM hrana potencijalni rizik za ljudsko zdravlje treba ju neovisno testirati.

Potrošači imaju pravo na informacije, pravo izbora i pravo na sigurnost. CI je upozorio da velike korporacije preuzimaju kontrolu nad lancem hrane, daju lažne izjave o rješavanju problema s opskrbom hrane i o povoljnosti GM usjeva za poljoprivrednike.

Consumers International je svjetska krovna organizacija za zaštitu potrošača koja štiti i promovira prava potrošača diljem svijeta putem jačanja nacionalnih udruga. Cilj organizacije je izgradnja pokreta potrošača koji će štititi prava potrošača na globalnom tržištu od povećane dominacije internacionalnih kompanija. Organizacija je osnovana 1 travnja 1960. godine, trenutno ima 250 članica u 120 država svijeta. Njena članica je i Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, HUZP.

Izvori:
-World Consumer Right Day – Action and Resources (11/3/2005). Lobbywatch.org, www.lobbywatch.org
-Consumers International, consumersinternational.org
-Hrvatska udruga za zaštitu potrošača HUZP, poruka br. 15, rujan 2005. Što trebate znati o genetski modificiranim organizmima i hrani

 

Prati N.com