Dijeta

Print Friendly, PDF & Email

 

Riječ dijeta, potječe od grč. diaita što znači život, življenje, način života, hrana, prebivalište i stan; dok glagol diaitein znači držati na životu, liječiti, hraniti se i biti hranjen.

Dijeta je propisani način života, način prehrane propisan od liječnika ili drugog stručnjaka za prehranu, potpuno ili djelomično uzdržavanje od jela ili određenih namirnica zbog bolesti, također i kombinacija prehrambenih proizvoda koje jede neka osoba.

U svakodnevnom životu riječ “dijeta” poistovjećuje se s mršavljenjem i redukcijskom prehranom. Dijetna prehrana obično predstavlja prilagođavanje ishrane nekoj bolesti tako da uz podmirenje kalorijskih i nutritivnih potreba pomogne u liječenju. Dijetna prehrana ima posebna obilježja koja se odnose na sastav, količinu, konzistenciju i probavljivost hrane.

 

Prati N.com