Kukuruz 1507

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Genetski modificirni kukuruz 1507 sadrži protein Cry1F, a to je protein Bt (dobiven iz Bacillus thuringiensis podvrsta Kurstaki) koji daje otpornost na kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis) i još neke leptire nametnike kao što su kukuruzna sovica, jesenska sovica, sovica pozemljuša i jugozapadni kukuruzni moljac. Također sadrži i protein Pat koji daje toleranciju na herbicid amonijev glufosinat.

Genetski modificirane biljke sa Bt proteinom izražavaju insekticidni toksin u svakoj stanici tijekom cijelog života, odnosno u svim dijelovima koje jedu životinje i ljudi. Utvrđeno je na eksperimentima hranjenja životinja s GM biljkama sa Bt toksinom mogu imati toksične učinke. Dokazano je da se Bt toksin u GM biljkama znatno razlikuje od prirodno prisutnog Bt toksina.

Razvijena je i otpornost na CRY1F, odnosno Bt toksin kod nametnika kukuruza (red Lepidoptera) što je velika prijetnja održivosti proizvodnje ovog kukuruza. Protein Cry mogu ostati u tlu mjesecima zadržavajući svoju insekticidnu aktivnost.

Trenutno ima odobrenje za uzgoj u Argentini, Brazilu, Kanadi, Kolumbiji, Hondurasu, Japanu, Panami, Paragvaju, Filipinama, Južnoj Africi, SAD-u i Urugvaju.

Proizvođači su Pioneer i DowAgroScineces.

Izvor:
Prijedlog rezolucije o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz 1507 (DAS-01507-1), sastoje se od njega ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (D052754-2017/2905(RSP)) od 20.10.2017.

 

Prati N.com