Vitamin B15

Print Friendly, PDF & Email

 

 

B15 vitamin ili orotska kiselina – jedan metabolički faktor za koji su znanstvenici nekada nagađali da ima važnu i esencijalnu ulogu u organizmu, pridajući mu važnost vitamina. Međutim, ta pretpostavka nije bila zasnovana na istraživanjima ili konkretnim dokazima deficita pa je odbačena kao paraznanstvena. U nekim zastarjelim ili više spekulativno orijentiranim knjigama i tekstovima još uvijek se može pronaći kao vitamin B15.

 

Prati N.com