Piridoksin

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Vitamin B6 odnosno piridoksin je hidrofilni vitamin koji je dio skupine vitamina poznate kao B kompleks. Ostali oblici, piridoksal i piridoksamin, u organizmu se poput piridoksina pretvaraju u aktivni oblik, piridoksal fosfat.

Piridoksal fosfat je kofaktor mnogih enzima uključenih u proces transaminacije koji je jedan od temeljnih procesa u metabolizmu aminokiselina, te kod glikogenolize kao kofaktor glikogen fosforilaze. Transaminacija se događa kod sinteze i razgradnje aminokiselina. Kao što je slučaj kod tijamina, i unos piridoksina je vezan uz unos proteina u prehrani, pa time raste njegova potreba kod većeg prometa odnosno unosa proteina, te kod dojenja i trudnoće.

Dnevna potreba: 2 mg/dan za zdravu osobu, u trudnoći i dojenju do 2,6 mg/dan

Deficit vitamina B6 nije čest, a uobičajeno dolazi s deficitom ostalih vitamina B kompleksa. Moguć je deficit kod uzimanja određenih lijekova – izonijazid te penicilamina (kod reumatoidnog artritisa i cistinurije). Trudnice su iznimno osjetljive na deficit ovog vitamina, jer je tvorba novih tkiva i rast ploda izravno ovisno o metabolizmu proteina i njihovom pravilnom iskorištavanju.

aktivni oblici: piridoksin, piridoksamin, piridoksal

F_PiridoksinH  F_PiridoksaminH  F_PiridoksalH

 

Autor:
Branimir Dolibašić, dipl.ing., nutricionist

 

Prati N.com