Osnovna svojstva vitamina

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Vitamini su organske molekule koje imaju veliki broj funkcija u organizmu, i sudjeluju kao biokemijski regulatori i katalizatori u velikom broju reakcija u ljudskom organizmu. Status vitamina imaju samo one tvari koje imaju određenu nezamjenjivu funkciju u našem organizmu, i ujedno ih ne možemo sami proizvesti već ih moramo unositi putem hrane, poput minerala. Postoje minimalne utvrđene količine svakog vitamina koje organizam treba svaki dan iz hrane, i one su standardizirane kao RDA vrijednosti. RDA vrijednosti su količine vitamina dovoljne za minimalno podmirivanje tih potreba, i izražavaju se u masenim jedinicama. Pojedinih vitamina nam je potrebno nekoliko stotina miligrama, a nekih tek nekoliko mikrograma.

Najistaknutija uloga vitamina je da u brojnim metaboličkim reakcijama djeluju kao kofaktori u enzimskim reakcijama. Neki vitamini imaju više uloga na različitim mjestima, poput vitamina C, i njihova potrošnja je veća od drugih. U načelu, uloge vitamina su fino umrežene i povezane jedna s drugom, pa nedostatak jednog vitamina odmah pogađa funkciju drugoga.

Manjak nekog vitamina u prehrani koji traje određeno vrijeme znači usporavanje, prestanak ili degradaciju određenih vitalnih procesa u organizmu. Takvo stanje je opisano simptomima deficita i naziva se avitaminoza. Teški stadij avitaminoze nekog vitamina može izazvati i određenu bolest. Primjerice, avitaminoza vitamina A može dovesti do noćnog sljepila, a vitamina C do skorbuta. Ukoliko nema trajnijih posljedica, što ovisi o težini i trajanju avitaminoze, ovo stanje se jednostavno korigira uvođenjem manjkavog vitamina natrag u prehranu.

Autor:
Branimir Dolibašić, dipl.ing., nutricionist

 

Srodni članci ...

Piridoksin
views 2395
    Vitamin B6 odnosno piridoksin je hidrofilni vitamin koji je dio skupine vitamina poznate kao B kompleks. Ostali oblici, piridoksal i piridoksamin, u organizmu se poput pi...
Laetril
views 1404
    Laetril, amigdalin ili "vitamin B17" je kemijska tvar koja nema vitaminski status za čovjeka, odnosno to je pseudovitamin. Kako nije esencijalna za naše zdravlje, ne treb...
Riboflavin
views 1779
    Vitamin B2 odnosno riboflavin je hidrofilni vitamin dio skupine vitamina poznate kao B kompleks. Riboflavin je prekursor koenzima flavin mononukleotida (FMN) i flavin ade...
Podjela vitamina
views 3467
    Osnovna podjela vitamina 1. Vitamini topivi u mastima retinol (vitamin A) kalciferol (vitamin D) alfa-tokoferol (vitamin E) naftokinon (vitamin K) 2. Vitamini...
Izvori vitamina K
views 6019
    Vitamin K široko je zastupljen u povrću, posebno zelenom lisnatom povrću. Bogato je zastupljen i u suhim začinima - čak kada se uzme količina od nekoliko grama odnosno je...